شما آفلاین هستید...

مسابقه ب م م

Avatar Upload

مسابقه ب م م مسابقه ای است که از سال تحصیلی 1396-1397 هر سال توسط خانه ریاضیات بروجن در سه مرحله برگزار می شود. مرحله اول این مسابقه به صورت کتبی تستی، مرحله دوم به صورت کتبی تشریحی و مرحله سوم به صورت شفاهی عملی برگزار می شود.

مطالب

مسابقه هنوز مطلبی ندارد.