شما آفلاین هستید...

مسابقه کتر (کتابخوانی تیمی ریاضی)

Avatar Upload

در این مسابقه ۲ تا ۴ نفر می توانند با هم یک گروه تشکیل دهند ثبت نام کنند. شهریه مسابقه برای هر نفر ۶۰ هزار تومان  می باشد.
 هر گروه می تواند  یک معلم راهنما انتخاب کند که بعد از ثبت نام ما اطلاعات وی را از شما می گیریم.(شهرهایی که خانه ریاضیات دارند می توانند از مسئولان خانه ریاضیات آن شهر برای تعیین معلم راهنما کمک بگیرند)
هر گروه به کمک معلم راهنمای خود یک کتاب  مرتبط با ریاضی برای مطالعه انتخاب می کند(لیستی از کتب مورد تایید به صورت پیشنهادی در سایت شورای خانه های ریاضیات کشور ارائه شده است ولی گروه ها می توانند کتاب دیگری انتخاب کنند)
پس از ثبت نام، مشخصات کتاب را از شما می خواهیم .این کتاب باید به تایید کارگروه مسابقه در خانه ریاضیات برسد. سپس گروه، آن کتاب یا قسمتی از آن را مطالعه و نقد و بررسی می کند و برداشت های خود از کتاب را جمع آوری می کند.
معلم راهنما در طول مطالعه تا تیرماه که مرحله دوم مسابقه است به گروه راجع به نحوه مطالعه و ارائه آن، کمک می کند و مشاوره می دهد. 
سپس هر گروه موقع ارائه در مرحله اول یا دوم، باید یک خلاصه یا چکیده از آنچه را که مطالعه کرده است بنویسد و قبل از مسابقه به گروه داوران تحویل دهد. 
شرکت کنندگان باید در روز مسابقه  برداشت های خود از کتاب مطالعه شده را در حضور داوران، به صورت گروهی ارائه دهند. 
بر اساس امتیازی که گروه ها از داوران مسابقه می گیرند و سهمیه ای که کمیته علمی مسابقه واقع در شورای خانه های ریاضیات کشور تعیین می کند، تعدادی از گروه های برتر به مرحله کشوری راه می یابند .
گروه های برگزیده برای  مرحله کشوری(تیر ماه) چکیده و ارائه خود را تکمیل می کنند و ارائه می دهند.
این مسابقه در سه دسته الف) هفتم و هشتم ب) نهم و دهم ج) یازدهم و دوازدهم برگزار می شود(معنی این دسته بندی این است که پایه های هفتم و هشتم با هم مقایسه می شوند و اعضای یک گروه می توانند همه از پایه هفتم یا همه از پایه هشتم یا از این دو پایه باشند و الی آخر). 
شرکت کنندگان  مرحله دوم در هر دسته، بر اساس نمره ای که در مرحله دوم می گیرند از کمیته مرکزی مسابقه دیپلم افتخار موفقیت درجه ۱ و ۲ و۳ می گیرند.

 

دانش آموزان علاقه مند به شرکت در مسابقه کتر به صورت زیر اقدام کنند.

۱- اگر شهر یا شهرهای نزدیک به شما خانه ریاضیات دارند، به آن خانه ریاضیات مراجعه و ثبت نام کنید.

۲- در غیر این صورت به سایت خانه ریاضیات اصفهان به آدرس زیر  مراجعه و ثبت نام کنید:

Mathhouse.org

مطالب

مسابقه هنوز مطلبی ندارد.