شما آفلاین هستید...
واقعیتِ ریاضی‌ندارِ حذف انتگرال (از سری وبینار مدل‌سازی برای معلمان و دانش‌آموزان)

واقعیتِ ریاضی‌ندارِ حذف انتگرال (از سری وبینار مدل‌سازی برای معلمان و دانش‌آموزان)

1400/11/24

وبینار عمومی

آقای دکتر امیر اصغری

پنج‌شنبه 28 بهمن ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

لینک ورود به وبینار

شرکت در وبینار برای همه علاقه‌مندان آزاد است.

چکیده:

ریاضیات واقعیت‌مدار بر این امید است که یادگیرندگان واقعیت‌های ریاضی و واقعیت‌های دنیای «واقعی» را در هم بافته و تنیده تجربه کنند و از یکی برای یادگیری و توسعه‌ی دیگری استفاده کنند. ریاضیات مدرسه‌ای حتی اگر بر اساس دیدگاه ریاضیات واقعیت‌مدار تالیف نشده باشد این امکان را دارد که با توجه به روابط بین مفاهیم، تجربه‌ای از ارتباط‌های درون ریاضیاتی و ارتباط ریاضیات با دنیای بیرون از ریاضیات را برای دانش‌آموزان فراهم کند. حتی اگر ریاضیات مدرسه‌ای به طور آگاهانه در آشکارسازی این روابط تلاش نکند، ماهیت ریاضی به گونه‌ای است که ارتباط‌ها دیر یا زود و به شکلی خود را بروز می‌دهند. در واقع تنها راهی که می‌توان از بروز این ارتباط‌ها جلوگیری کرد حذف کردن مفاهیمی است که لازمه‌ی برقراری ارتباط اند. در وبینار «واقعیت ریاضی‌ندارِ حذف انتگرال» با نگاهی به دبستان و دبیرستان خواهیم دید که انتگرال یکی از آن مفاهیم است و حذف آن از کتاب‌های درسی یکی از آن واقعیت‌های ریاضی‌ندار است که نه تنها با ریاضیات واقعیت‌مدار بلکه با آنچه هر آموزش معنی‌دار ریاضی به دنبال آن است در تضاد است.

 

همه خبرها