شما آفلاین هستید...
مسابقه کتابخوانی تیمی ریاضی (کتر)

مسابقه کتابخوانی تیمی ریاضی (کتر)

1400/9/4

خلاصه کار به این شکل است که دانش آموزان در قالب گروه های دو یا سه نفره تاآخر آذر ثبت نام می کنند.  سپس خانه ریاضیات برای این گروه یک معلم راهنما انتخاب می کند که تا آخر فرآیند مسابقه در ارتباط با این گروه بوده و آنها را راهنمایی می کند. گروه به کمک معلم راهنما تا آخر دی فرصت دارند که یک کتاب با موضوع ریاضی و یا کتابی بین رشته ای که کاربرد ریاضی در موضوعی دیگر را نشان می دهد انتخاب کنند(این کتاب باید به تایید کارگروهی که برای مسابقه در خانه ریاضیات تشکیل می شود برسد)
اعضای گروه تا اسفند ماه وقت دارند که کتاب را مطالعه کنندو در زمان مسابقه خلاصه ای از کتاب را در یک جلسه ارائه دهند.
براساس نحوه ارائه کتاب و میزان تسلط آنها تعدادی از گروه ها برای مرحله دوم مسابقه انتخاب می شوند.

مرحله دوم

گروه های برگزیده هر خانه برای مرحله دوم مسابقه(که با توجه به تعداد شرکت کننده هر خانه تعیین می شود) در مورد کتابی که خوانده اند یا قسمتی از آن  مقاله ای می نویسند و در صورت امکان مو ضوع را تکمیل می کنند یا تعمیم می دهند و تا اول مرداد به کمیته برگزاری مسابقه واقع در شورای خانه های ریاضیات کشور تحویل می دهند. سپس در ماه مرداد در یک جلسه مقاله مورد نظر را ارائه می دهند و به سوالات داوران پاسخ می دهند. (در صورت امکان مرحله دوم مسابقه در اردوی بتا یا کنفرانس های ریاضی برگزار می شود). و پس از ارائه همه گروه ها تعدادی از آنها بر اساس نحوه نگارش مقاله و ارائه آن توسط داوران انتخاب می شوند و مورد تقدیر قرار می گیرند.

برای دانلود جزییات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

لیست نهایی کتاب های پیشنهادی مسابقه

 

نامه مسابقه

 

آیین نامه مسابقه

 

 

 

 

همه خبرها